Formació

La formació del professorat és un eix fonamental de ‘Cinema en curs’, ja que permet la transferència directa dels coneixements, metodologies i recursos generats en el marc del programa.

Estructurem la formació en tres àmbits:
- Programes pels mestres i professors participants als tallers.
- Jornades i cursos adreçats a docents i educadors no participants als tallers.
- Formacions i assessoraments a claustres d’escoles i instituts que volen fer del cinema un eix vertebrador del seu projecte educatiu.

Els programes de formació es basen en propostes metodològiques pel visionat, anàlisi i comentari de les pel·lícules, i pel desenvolupament dels principals processos de creació cinematogràfica: documentació, guió, planificació, rodatge, muntatge. Es complementen amb recursos per treballar el cinema de manera transversal i interdisciplinar.