Les pel·lícules

La col·lecció CinEd

La col·lecció CinEd es distingeix per ser una programació de qualitat que reuneix pel·lícules de països, èpoques, tradicions i estils diversos. Totes les pel·lícules han sigut seleccionades per la seva singularitat, la seva potència expressiva i la seva capacitat per interpel·lar i emocionar a cadascú de forma única i personal.
 
Actualment, la col·lecció CinEd inclou les següents pel·lícules en versió original, amb subtítols en castellà:
 
 
 
 
 
www.cined.eu es pot accedir al registre i a la plataforma de visionat de les pel·lícules.
 

Els materials pedagògics

CinEd promou un apropament actiu, reflexiu i creatiu al cinema i una selecció de pel·lícules de grans cineastes europeus.
Els materials pedagògics responen a un doble objectiu: facilitar als docents anàlisis, reflexions i informació per a un major coneixement de les pel·lícules, i proposar pràctiques creatives i eixos de reflexió per treballar amb l’alumnat.
Les propostes posen en joc continguts d’àrees curriculars diverses: llengua i literatura, llengües estrangeres, música, visual i plàstica, història, etc.
 
Entre els materials pedagògics s’inclou:
- Un document amb pistes generals per a una aproximació activa i creativa a les pel·lícules
- Quaderns pedagògics sobre cada una de les pel·lícules
- Seleccions d’imatges i fotogrames de les pel·lícules.