Recerca i elaboració de materials

‘Cinema en curs’ s’estructura com a programa d’investigació aplicada, de manera que les pròpies pràctiques, materials i metodologies són objecte d’anàlisi i estudi permanent. L'equip de cineastes i docents avalua els processos i resultats en reunions de treball conjuntes, amb els següents objectius:

- Definir metodologies pel visionat i les diferents fases de la creació cinematogràfica en l’àmbit educatiu, atenent al seu valor artístic i pedagògic.
- Elaborar metodologies i propostes que permetin vehicular a través de la creació els continguts curriculars i les competències bàsiques (comunicació lingüística, competència digital, competències socials, aprendre a aprendre...).
- Elaborar materials i recursos transferibles a contextos educatius diversos.