Fascinoume a comunicación que se establece na película por medio das miradas e dos xestos. Unha comunicación física que substitúe á verbal . Apetéceme volver a vela porque así poderei fixarme nalgúns aspectos sobre os que falamos despois , no coloquio.