Investigación e elaboración de materiais

‘Cinema en curso’ estrutúrase como programa de investigación aplicada, de modo que as propias prácticas, materiais e metodoloxías son obxecto de análise e estudio permanente. O equipo de cineastas e docentes evalúa os procesos e resultados en reunións de traballo conxuntas, cos siguintes obxectivos:

- Definir metodoloxías para o visionamento e as diferentes fases da creación cinematográfica no ámbito educativo, atendendo ao seu dobre valor artístico e pedagóxico.

- Elaborar metodoloxías e propostas que permitan vehicular a través da creación os contidos curriculares e as competencias básicas (comunicación lingüística, competencia dixital, competencias sociais, aprender a aprender...).

- Elaborar materiais e recursos transferibles a contextos educativos diversos.