Els tallers

Els tallers es desenvolupen amb alumnat d’entre 3r de primària i 2n de Batxillerat, i són impartits conjuntament per un/a cineasta i un equip de docents, dins de l’horari lectiu i en vinculació amb assignatures diverses (llengua i literatura, socials, visual i plàstica, música…).

Treballem la ficció i el documental, partint d’una metodologia fonamentada en el vincle entre veure cinema i fer cinema.

La major part dels tallers es desenvolupa al llarg de tot el curs. També es duen a terme tallers d’una durada trimestral o semestral. En tots els casos, el/la cineasta realitza una sessió setmanal d’entre tres hores i tota la jornada.

Després de diverses pràctiques amb mòbils, càmeres domèstiques i equips professionals, els alumnes realitzen els seus curtmetratges amb un equip de rodatge professional.

Els alumnes són autors de tots els processos -des del guió fins el muntatge-, que es desenvolupen de manera col·lectiva. El guió s'elabora entre tot el grup; durant el rodatge els càrrecs es distribueixen rotativament de manera que tots els alumnes desenvolupen cadascuna de les tasques (director, càmera, ajudant, sonidista, script...); el muntatge es fa alternant el treball en petit grup i en grup gran.