Petit Cinema en curs

‘Petit Cinema en curs’ inicia els més petits en la descoberta del cinema des de l’educació infantil. Es desenvolupa amb grups de 3 a 8 anys, amb l’objectiu prioritari de sensibilitzar els nens cap al cinema, la fotografia i l’entorn. 

Imparteixen els tallers els mestres amb intervencions puntuals dels cineastes. 

Es realitzen visionats de grans cineastes especialment seleccionats per despertar l’interès dels nens i nenes. 

Les pràctiques creatives combinen l’experimentació cinematogràfica amb l’exploració de l’entorn. Es vinculen també a la creació i lectura de textos molt diversos, amb especial atenció a la poesia.

Els tallers culminen amb exposicions fotogràfiques i amb peces audiovisuals composades a partir de fotografies o plans acompanyats per sons, petites creacions textuals i poemes.