Territoris

'Cinema en curs' es va posar en marxa a Catalunya el 2005-2006 en set centres educatius de contextos geogràfics i socioculturals diversos. La diversitat dels participants i l’intercanvi a través del programa compartit de visionats i pràctiques sempre ha estat un eix estructural del projecte.

L’ampliació dels territoris participants a ‘Cinema en curs’ suposa un gran enriquiment pel projecte i per l’intercanvi entre l’alumnat:
- Cine en curso a Córdoba (Argentina) des de 2013
- Cine en curso a Madrid des de 2013-2014
- Cinema en curso a Galícia des de 2013-2014
- Cine en curso a Xile des de 2014

A més, ‘Cinema en curs’ és el punt de partida de ‘Moving Cinema’, projecte europeu iniciat el 2014, que rep el suport d’Europa Creativa en la línia de MEDIA – Audience development. ‘Moving Cinema’ està liderat per A Bao A Qu i hi participen també Meno Avilys (Lituània), Os Filhos de Lumière (Portugal), el Centre for the Moving Image (Escòcia) i La Cinémathèque française (París).

‘Cinema en curs’ participa en altres projectes europeus com ‘Le cinéma, cents ans de jeunesse’ (Cinémathèque française) i CinEd (liderat per l’Instiut français).